Core strength & stability training is gericht op het trainen van de rompspieren. Met sterke rompspieren is er een sterke basis van waaruit alle (explosieve) bewegingen kunnen beginnen. Er ontstaat een perfecte lichaamshouding met sterke buik- en (onder)rugspieren. Core strength & stability training zorgt tevens voor blessure preventie. Onder de ‘Core’ wordt in het algemeen de romp verstaan. Meer specifiek het rug, buik en bekkengebied. In anatomische termen hebben we het dan onder meer over de buik (rectus abdominus, obliquus abdominus internus/externus, transversus abdominus), rug (erector spinae, quadratus lumborum, paraspinale musculatuur, multifidus, rotatoren, lattisimus dorsi, trapezius) en de heup musculatuur. In functionele termen hebben we het dus over de romp als drager en initiator van het menselijk bewegen. In dit verband spreken we over rompstabiliteit en rompkracht. Het is het deel van het lichaam waar het lichaamszwaartepunt is gezeteld en welke de voorwaarde vormt voor bewegen en verplaatsen. De romp is nogmaals het platform voor bewegen, voor verplaatsen en handelingen van de ledematen. Hierbij dient de romp zowel stabiliteit als mobiliteit te garanderen.